Teija sanoo

”Tärkeintä on, että saat palvelusi juuri silloin, kun niitä tarvitset. Riippumatta asuinpaikastasi tai palveluntuottajasta.”

”Palvelun voi tuottaa hyvinvointialue, yrittäjä tai sote-alan järjestö.”

”Palvelujen laatua ja turvallisuutta on aina valvottava ja seurattava tuottajasta riippumatta, vaikka valvonnassa korostuukin palveluntuottajan oma vastuu. Toiminnan pitää aina olla asianmukaista ja turvallista.”

”Palveluja pitää tuottaa laajasti uusin keinoin esimerkiksi liikkuvilla palveluilla ja digitaalisilla palveluilla, kuten etävastaanotoilla. Näin palvelut saadaan lähelle ajasta ja paikasta riippumatta.”

”Paljon palveluita käyttävät terveydenhuollon asiakkaat ovat usein myös sosiaalihuollon asiakkaita. On tärkeää, että palvelutarpeita ja ongelmia voidaan ennaltaehkäistä jo sosiaalipalvelujen piirissä.”

”Sosiaali- ja terveyspalveluja yhteensovittamalla voidaan vastata tarpeisiin ja ongelmiin mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen on toimittava saumattomasti yhteen.”

”Jokaisen pitää saada elää omannäköistään elämää silloinkin,
kun hän yhteiskunnan sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeessa.”

”Sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitettävä ottamalla huomioon ihmisen kokonaistilanne. Meidän tulee panostaa hyvään hoitoon ja hyvään elämään asuinpaikasta riippumatta.”

”Palvelut pitää tuottaa esteettömästi ja selkokielisesti, erityisryhmien tarpeet huomioon ottaen.”

”Hyvä johtaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen henkilöstön kanssa parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.”

”Avun saannin tulee olla nopeaa asuinpaikasta riippumatta.
Ambulanssin ja palokunnan toiminta tulee taata myös syrjäseuduilla.”

Teijan löydät näistä somekanavista:

Kuva: Pirita Aho

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑